Uppgifter om missförhållanden på Frejagården utreds

Efter att media rapporterat om missförhållanden på Frejagården gör social- och omsorgsförvaltningen nu en Lex Sarah-utredning.

- Det här är nya uppgifter för oss och därför behöver vi titta närmare på vad som ligger bakom det och om vi behöver göra åtgärder. Under dagen har vi kollat av i vår avvikelsehantering om det har kommit fram något tidigare men det har vi inte sett. Men vi har ändå enligt våra rutiner valt att inleda en Lex Sarah-utredning utifrån uppgifterna som kommit fram idag, säger äldreomsorgschef Elin Ljung.

För Elin Ljung är det grundläggande att alla som bor på något av kommunens boenden eller har hemtjänst ska kunna känna sig trygga med at de får en god omvårdnad och omsorg.

- Medarbetarna på Frejagården har tillsammans med cheferna på plats påbörjat ett utvecklingsarbete utifrån de förändringar vi gjorde innan sommaren, när vi bland annat stängde två avdelningar. Min viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för dem att komma framåt i det arbetet. Vi kommer att redovisa i social- och omsorgsnämnden i slutet av oktober hur långt vi har kommit när det gäller bland annat, avvikelser, arbetsmiljö och sjukskrivningar. Någonting vi också jobbar med är att det ska vara tryggt för våra medarbetare att komma till oss om de upplever brister så att vi kan jobba tillsammans med att hitta lösningar, säger Elin Ljung.

På torsdag hålls ett informationsmöte på Frejagården där anhöriga kan få ställa frågor på det som framkommit i media.