Nybyggd del föreslås på Näsvikens skola

Näsvikens skola F-9

Inomhusmiljön på Näsvikens skola har varit under utredning under en lång tid. Medarbetare har upplevt hälsoproblem när de har vistats i skolan och olika åtgärder har vidtagits. Nu föreslår lärandeförvaltningen att skolan, förutom att lokaler renoveras, också ska kompletteras med en nybyggd del.

Anledningen till att en nybyggd del nu föreslås är bland annat att man under projekteringen av renoveringen har bedömt att slöjdsalarna måste flyttas upp från källarplanet. Därmed behövs ytterligare lokaler.

Den planerade renoveringen innebär bland annat att mattorna byts ut. Tanken är också att de moduler som finns ska avvecklas.

Under åren har en rad olika åtgärder har genomförts, bland annat:

  • Rivning av hus A
  • Takbyte och omgjord ventilation i hus B
  • Ombyggnation, renovering och fönsterbyte i hus C

Förslaget presenterades för lärandenämndens arbetsutskott idag och beslut kommer att fattas på lärandenämndens möte i oktober.