Datumparkering och höjda avgifter för

felparkering

Mellan 1 oktober och 1 maj gäller datumparkering inom Hudiksvalls tätort. Kommunfullmäktige beslutade den 25 september att höja avgiften för att bryta mot parkeringsförbudet till 900 kronor. Den höjda avgiften gäller från den 1 november.

Datumparkeringsreglerna innebär parkeringsförbud:

  • på jämna datum längs den sida av gatan som har jämna adressnummer
  • på udda datum längs den sida av gatan som har udda adressnummer.

Reglerna finns för att vi ska kunna snöröja, halkbekämpa och rengöra gatorna.

Läs mer om var och när datumparkering gäller