Skola och tillgänglighet i fokus på kommunfullmäktige

Ledamöter sitter vid bord i en stor sal.

Ett tema på mötet var tillgänglighet och delaktighet för människor med funktionsnedsättning. Dessutom berättade lärandenämnden om sin verksamhet.

Måndagen den 23 oktober höll Hudiksvalls kommunfullmäktige sitt sammanträde. Här är några av punkterna som togs upp under mötet.

Temadag om tillgänglighet och funktionsnedsättning

Två timmar av mötet var vikta åt frågor om tillgänglighet, inkludering och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
– Vi har ju ambitionen att bli en MR-kommun och då är det grundläggande att jobba för allas lika värde för att främja mänskliga rättigheter och förhindra diskriminering, säger Jonas Holm som är ordförande i Rådet för funktionshindersfrågor.
Rådet för funktionshindersfrågor är ett rådgivande organ i kommunen och består av 20 ledamöter varav 5 från social- och omsorgsnämnden och resterande från funktionsrättsföreningar. Kommunfullmäktiges ledamöter fick bland annat lyssna på deltagare och coach från verksamheten Arbetsliv och försörjning.

Lärandenämnden redovisade sin verksamhet

Lärandeförvaltningen i siffror:

 • 7 200 barn och elever.
 • 1 350 medarbetare
 • 27 förskolor
 • 18 grundskoleenheter
 • 1 gymnasieskola
 • vuxenutbildning

Förvaltningens fokusområden är likvärdighet, skolnärvaro, kompetensförsörjning. Utmaningar framåt är bland annat uppdraget "Bättre skola" samt budget i balans.

Interpellation och motioner

Interpellationsdebatt:

 • Drogbekämpning

Motioner:

 • Införande av språktest vid anställningar inom skola, vård och omsorg
 • Utveckla mindre skolor
 • Införa ett föreningsråd i Hudiksvalls kommun
 • Hyggesfritt skogsbruk

Ta del av mötet i efterhand

Missade du livesändningen från sammanträdet? Här kan du ta del av sändningen i efterhand.
Sändning från kommunfullmäktigeInformation om kommunfullmäktige och ledamöterna.KommunfullmäktigeProtokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet.
Kommunfullmäktiges protokoll