Färdtjänst och riksfärdtjänst under jul och nyår 2023

Tåg lämnar Hudiksvalls station.

Kom ihåg att beställa färdtjänst och ansöka om riksfärdtjänst i tid om du behöver det under jul och nyår.

Kom ihåg att beställa färdtjänst i tid

Om du är beviljad färdtjänst och behöver färdtjänst på julafton, juldagen, annandag jul eller nyårshelgen, är det viktigt att du beställer det i tid.

Färdtjänstresor under jul

Om du behöver färdtjänst på julafton, juldagen och annandag jul är det följande datum du behöver hålla koll på:

  • specialfordon förbeställas senast fredag 8 december. Du som kund får återkomma 21 eller 22 december för besked om hämtningstid. Efter 8 december får du som kund boka i mån av plats.
  • personbil kan du förbeställa tidigast söndag 10 december.

Beställ färdtjänstresor i nyårshelgen

Resor i nyårshelgen förbokas tidigast 17 december, oavsett färdsätt.

Så här beställer du färdtjänst

Du beställer din resa hos beställningscentralen för färdtjänst tel 0771-64 64 65.

Serviceresors öppettider:

  • Måndag - fredag kl. 06.00 - 22.00
  • Lördag och helgdagsafton kl. 07.00 - 22.00 (även julafton och nyårsafton)
  • Söndag och helgdag kl. 08.00 - 22.00

Kom ihåg att ansöka om riksfärdtjänst i tid

Om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och på grund av detta får merkostnader för din resa kan du ansöka om riksfärdtjänst för resa utanför Gävleborgs län inom Sverige.

Om du är i behov av riksfärdtjänst under jul- och nyår är det viktigt att du ansöker om det i tid. Om din ansökan kommer in för sent eller är ofullständig, kan det innebära att din ansökan inte hinner hanteras i tid.

Om du behöver riksfärdtjänst över jul- och nyår är det följande datum du behöver hålla koll på:

  • 5 december är sista ansökningsdag för riksfärdtjänst med färdsättet allmänna kommunikationer.
  • 21 november är sista ansökningsdagen för riksfärdtjänst med färdsättet bil eller specialfordon.

Så här ansöker du om riksfärdtjänst

Du ansöker om riksfärdtjänst skriftligt via en blankett. Du hittar ansökningsblanketten och mer information om riksfärdtjänst och färdtjänst på följande sida:

Färdtjänst och riksfärdtjänst