Orange varning för vind i kombination med snöfall

Orange varning

Uppdaterad information 2023-11-01 kl 9.40: Kommunens beredskapsgrupp har haft ett andra möte med anledning av SMHI:s orangea varning för vind i kombination med snöfall.

- Även om vädret har varit besvärligt har verksamheten ändå rullat på utan allvarligare störningar, säger Jan Kroppegård stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

Det har varit full snösväng sedan klockan 3 i natt. Det innebär att cirka 40 maskiner har varit ute och snöröjt gatorna i tätorterna.

- Vi ber om allmänhetens förståelse för det besvärliga vädret och ber alla att tänka till på var man parkerar, speciellt där det är datumparkering och håller avstånd till maskinerna som snöröjer så att våra snöröjare får utrymme att göra sitt jobb, säger Peter Söderlund chef för gatuenheten.

Orange varning ligger kvar fram till i kväll.

Publicerat 2023-10-31 kl 16.30

Med anledning av ihållande och tidvis kraftigt snöfall i kombination blåst har SMHI uppgraderat till orange varning för norra Gävleborgs kustland. Snöfallet medför stor risk för bland annat störningar i trafiken.

Från tisdag kväll intensifieras snöfallet och fram till onsdag kväll väntas 20-30 centimeter snö. Samtidigt blir det blåsigt. Temperaturen väntas ligga kring noll grader vilket gör att snön väntas bli tung och blöt.

Kommunen har med anledning av den orange varningen gått upp i beredskapsläge och har nu haft ett första möte. Där deltog representanter från bland annat räddningstjänsten, tekniska förvaltningen, äldreomsorgen, lärandeförvaltningen, kommunikationsenheten samt x-trafik.

- Syftet med mötet var att skaffa oss en lägesbild och gå igenom våra rutiner. Vår beredskap är god och alla är på tårna, säger Jan Kroppegård stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

Väderläget gör att det kan bli stora problem i trafiken med begränsad framkomlighet. Det finns också risk för strömavbrott.

Hur kan det påverka kommunens verksamhet?

  • Svårigheter för hemtjänst och hemsjukvård att ta sig fram kan innebära att personer får hjälp senare än vanligt.
  • Förseningar i sophämtningen. Låt tunnan stå i så fall.
  • Om personal inte kan ta sig till förskolor och fritidshem kan verksamheten behöva hålla stängt. Därför uppmanas du som vårdnadshavare att hålla dig uppdaterade om läget i Unikum.

Håll dig uppdaterad om väderläget på SMHIs webbplats:

Varningar och meddelanden (smhi.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.