Så skapar vi förutsättningar och förståelse för eleven genom ett kollegialt förtroende

Två elever sitter vid en bänk.

Gymnasieskolan, i samarbete med Nordanstig och Hudiksvalls högstadier har i veckan haft en gemensam dag med temat: Skapa förutsättningar och förståelse för eleven genom ett kollegialt förtroende och tydliga förväntningar mellan oss som möter eleverna.

- Otroligt roligt att få träffas på detta sätt och att samtalet rör gemensamma förbättringsområden, säger Ulf Carlsson, grundskolechef.

Tillfället var efterlängtat för alla våra lärare att träffas och utbyta tankar kring hur vi gemensamt kan medverka till att våra elever lyckas ännu bättre. Aktuell statistik över hur det går för eleverna i de första kurserna på gymnasiet har redovisats och deltagare har även fått se hur genomströmningen på gymnasiet ser ut. Vår gemensamma ambition med detta möte är att det ska vara ett återkommande inslag där vi lär oss tillsammans och där nyttan för eleverna ska ses i ett framtida perspektiv-

- Vi vill verkligen veta hur det går för vår elever på gymnasiet och hur vi i grundskolan får syn på förbättringsområden, säger Per Dahlström, biträdande skolchef i Nordanstig.

Ordmoln.

Deltagarnas bild av dagen genom ord.