SMHI har nu sänkt varningsnivån till gul

Gulcirkel med utropstecken som visar gul vädervarning.

Uppdaterad information 2023-11-06. SMHI har nu sänkt varningsnivån till gul. Vattenståndet i Lillfjärden sjunkit 20-25 cm, flödet i Hornån har minskat markant och vattenståndet i havet har planat ut. Kommunen avslutades beredskapsläget idag kl 12.

Vid Glysisvallen har vattnet börjat rinna undan.

- Ishallen har klarat sig utan synliga skador, men vi kommer att göra grundliga undersökningar så snart vattnet är borta, säger vd Lars Stål.
Vattnet har även dragit sig undan från Bergsjövägen och Promenaden och under dagen släpps trafiken på igen.

- Delar av vår infrastruktur har varit extremt hårt belastad med anledning av de höga flödena och det är skönt att se att det trots allt har gått så pass bra. Vi tar med oss erfarenheterna från den här händelsen i vårt fortsatta arbete, säger Anna-Karin Ragnarsson som är förvaltningschef på tekniska förvaltningen.