SFI för ukrainare växlar upp och satsar framåt i nytt ESF-projekt

Cul

Under hela 2023 har vuxenutbildningen i Hudiksvall som en av bara ett fåtal kommuner i landet kunnat erbjuda ukrainare som kommit till kommunen enligt EU:s massflyktsdirektiv, möjlighet att läsa svenska för invandrare, SFI. Undervisningen har bedrivits som ett projekt som finansierats av europeiska socialfonden, ESF. Tack vare pengar från ESF har kommunen kunnat garantera ukrainarna undervisning i svenska, för att de ska ha större chans att få jobb och egen försörjning.

- Att kunna svenska är nästan en grundförutsättning för att kunna få jobb i Sverige. Därför har det varit oerhört viktigt för oss att kunna erbjuda ukrainarna svenskundervisning inom SFI, säger Anders Olsson, rektor för SFI i Hudiksvall.

Projektet, som avslutades i september 2023, har varit väldigt lyckosamt och uppskattat av både elever och undervisande lärare. Och resultatet har varit gott – flera av eleverna har fått arbete under projektets gång och alla elever har märkbart utvecklat sina språkkunskaper. Från att tidigare ha behövt tolk för att kommunicera kan många av dem nu både förstå och göra sig förstådda på svenska. Särskilt uppskattad var den extrainsatta sommarkurs som erbjöds under den ordinarie undervisningens sommaruppehåll, där eleverna fick chans till mer informella samtal och diskussioner om Sverige och svenska vanor och kultur.

Nytt ESF-finansierat i syfte att underlätta för jobb och integration

När ESF-projektet nu har avslutats kommer SFI-undervisningen ändå att fortsätta för de ukrainare som vill, men utan finansiering från ESF. Istället startar ett nytt ESF-finansierat projekt upp, som även det riktar sig till ukrainare i syfte att underlätta för dem att få jobb och att integreras i samhället. Det nya projektet kallas ”förberedande yrkesutbildning för ukrainare” och är mer riktat mot arbetsmarknad och samhälle än ren svenskundervisning. Bland annat kommer ukrainarna att få riktad studie- och yrkesvägledning utifrån sina individuella behov, samt få undervisning i olika samhällsinriktade kursen såsom arbetsmarknadskunskap, medborgarskap, digital kompetens och trafikkunskap. Svenskundervisningen kommer också att kunna fortsätta inom projektet, i form av yrkessvenska. Deltagarna i projektet ska även förhoppningsvis kunna erbjudas praktik, för att komma ännu närmare arbetsmarknaden.

- Det nya projektet blir en logisk fortsättning som tar vid där ”SFI för ukrainare” slutar. Vi är väldigt glada över att ha blivit beviljade ytterligare medel från ESF för det nya projektet, för vi tror att det verkligen kan göra skillnad för deltagarna och ge dem en ännu bättre chans att skaffa jobb och egen försörjning, säger rektor Anders Olsson.

EU-logotyp med texten; Medfinansieras av Europeiska unionen.