Digital karta över kommunens gällande detaljplaner

Bild från centrala Hudiksvall

Nu finns äntligen en digital karta som visar kommunens planläggning av mark och vattenområden.

I kartan du enkelt se om du omfattas av en detaljplan eller inte och själv plocka ut tillhörande planhandlingar (plankarta och planbeskrivning). Kartan är under fortsatt bearbetning vilket innebär att du i vissa fall kan behöva kontakta byggnadsnämnden för utlämnande av planhandlingar. Intentionen är dock att detta inte ska vara nödvändigt på sikt.

Hur hittar jag den digitala kartan?

Gällande detaljplaner