Parkeringsförbud på Kattvikskajen från 21 november

Kattvikskajen sedd från ovan.

Tekniska nämnden har beslutat att införa parkeringsförbud på Kattvikskajen. Förbudet träder i kraft den 21 november 2023 och gäller på alla kajens gator och gränder, där inte särskild skyltning anger något annat.

Var gäller parkeringsförbudet?

Området som parkeringsförbudet berör börjar längs Magasinsgatan öster om järnvägen samt Brädgårdsgatan och sträcker sig ut till kajkanten. Förbudet gäller inom hela området, om inte särskild skyltning anger något annat.

Karta över parkeringsförbudsområdet på Kattvikskajen.

Var kan jag parkera?

Parkeringshuset Strömmingen, som ligger innanför förbudsområdet, erbjuder flera parkerings- och laddplatser för korttids- eller hyrparkering. Se öppettider, alternativ och priser på Parkmans webbplats:

Kattvikskajen (parkman.nu) Länk till annan webbplats.

Du som pendlar kan använda Kattvikskajens pendlarparkering som vanligt, eftersom den ligger utanför förbudsområdet.