Annika Gabrielsson föreslås bli ny förvaltningschef för lärandeförvaltningen

Porträttbild på Annika Gabrielsson.

Annika Gabrielsson föreslås bli ny förvaltningschef för lärandeförvaltningen. Kommunstyrelsen fattar beslut i frågan på sitt decembersammanträde.

- Efter flera rekryteringsomgångar har vi nu landat i en lösning som vi tror är den bästa i det läge vi befinner oss i. Annika är en erfaren ledare som har god kunskap om verksamheten, vilket är stor fördel i lärandeförvaltningens viktiga omställningsarbete, säger kommundirektör Lena Högback.

Annika Gabrielsson har bland annat varit verksamhetschef för förskolan och fram till nu fungerat som tillförordnad förvaltningschef.