Anpassning av bemanningen inom lärandeförvaltningen

Flicka klipper i papper

Lärandeförvaltningen behöver göra åtgärder för att hålla budget och anpassa verksamheten utifrån minskat antal barn och elever. Förhandlingar har påbörjats med facken om omflyttning och eventuella uppsägningar.

2024 blir ett tufft år ekonomiskt för landets kommuner och regioner. En anledning är den höga inflationen som bland annat gör att pensionskostnaderna blir mycket högre än normalt. Lärandenämnden som har en personalintensiv verksamhet drabbas hårt av detta. Dessutom minskar antalet barn och elever och förvaltningen behöver göra åtgärder för att anpassa sin verksamhet till budgeten. Lärandenämnden har därför ett omställningsarbete att göra både på kort och lång sikt.

- Vi jobbar intensivt med anpassningar och förändringar av organisation och bemanning för att klara budgeten och den omställning vi behöver göra framåt. Eftersom det blir färre barn och elever behöver personalstyrkan minska, vilket tyvärr kan leda till att medarbetare blir uppsagda, säger tf förvaltningschef Annika Gabrielsson.

Fackliga förhandlingar

Kommunen har nu påbörjat förhandlingar om arbetsbrist med facken. Det är ännu inte klart vilka personer som kan komma att beröras. Legitimerade lärare och förskollärare kommer inte att sägas upp men kan komma att behöva byta arbetsplats. Förhandlingarna fortsätter under de närmaste veckorna.

- Jag har stor förståelse för att det är en tuff situation för alla berörda. Omställningsfonden finns med för att stötta. Kommunen har samtidigt stora rekryteringsbehov inom social- och omsorgsförvaltningen. Rekryterings- och bemanningsenhet spelar en viktig roll i omställningsarbetet liksom Cul, säger kommundirektör Lena Högback.

Omställningsarbete på längre sikt

Lärandenämnden har också ett omställningsarbete att göra på längre sikt. I och med att antalet barn minskar de kommande åren måste förvaltningen anpassa sig till den utvecklingen bland annat när det gäller antalet medarbetare. Samtidigt blir det allt fler äldre vilket gör att pengarna måste fördelas om för att kommunen ska klara att erbjuda välfärd även i framtiden.