Utredning om Frejagården klar - inga tecken på allvarliga missförhållanden

Frejagården

Efter att media rapporterat om missförhållanden på Frejagården inledde social- och omsorgsförvaltningen en Lex Sarah-utredning utifrån uppgifterna. Utredningen är nu klar och visar inga tecken på allvarliga missförhållanden.

Det kommunen har kännedom om är att en person beskrivit allvarliga missförhållanden på Frejagården till media. I artikeln framkom bland annat att personen återkommande gjort avvikelser och signalerat om missförhållanden.

Inget av detta gick att styrka i utredningen. Utredarna har genomfört samtal med samtliga i nattpersonalen samt med flera som arbetar dag. De kände inte till uppgifterna som media rapporterat om. Inga avvikelser finns rapporterade från nattpersonal gällande de beskrivna händelserna under perioden som avsågs. Den löpande dokumentationen granskades också och där framgick inga uppgifter om missförhållanden.

Enligt utredningen delar inte nattpersonalen och cheferna som intervjuats bilden som framkommit i media om allvarliga missförhållanden eller misär på Frejagården.