Är du nyfiken på historiska byggnader och miljöer?

Julkalender över ett gammalt foto i stadsmiljö

I år kommer vi under december månad vända blicken mot kulturhistoriska platser och händelser i Hudiksvalls kommun. En kulturhistorisk betraktelse - en spännande julkalender med en ny lucka att se fram emot dagligen.

Med den här kalendern hoppas vi kunna väcka ditt intresse för vår gemensamma historia, stärka känslan av tillhörighet och lyfta fram det unika i vår kommun. Det här är ett steg i vårt gemensamma arbete med att uppmärksamma kommunens gestaltade livsmiljöer*, för att skapa ett attraktivt och hållbart samhälle.

Var hittar jag kalendern?

Julkalendern kommer finnas tillgänglig fysiskt i foajén utanför biblioteket på Kulturhuset. Kalender finns redan nu tillgänglig på Hudiksvalls kommuns webbplats.

Julkalender - En kulturhistorisk betraktelse

När öppnas luckorna?

Den första luckan publiceras 1 december. Under 1-24 december kommer du varje dag klockan 07.00 kunna öppna en ny lucka.

Gestaltad livsmiljö är både något fysiskt och ett synsätt. Det rör såväl ny bebyggelse som befintlig, såväl hus som det gröna och mellanrummen. Från de stora landskapen till dörrhandtaget, samt hela processen från en översiktlig planering till genomförande och förvaltning.