Forsa Rehab firar 20 år

Sköterska hjälper boende att använda en gåstol.

Forsa Rehab är en korttidsrehabiliteringsavdelning som drivs i samverkan mellan Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun. Nu firar verksamheten 20 år.

- Vi är så stolta över att kunna hjälpa de personer som har vistats hos oss, tillbaka till en fungerande vardag med ökad livskvalitet. Det är nästan 1200 gäster som fått rehabilitering av oss under de här åren. Att vi nu firar 20 år känns hedrande och vi hoppas på att kunna fortsätta bidra till de framgångar vi ser hos våra gäster, säger Marie Hörnqvist som är arbetsterapeut & Anna Bellviken fysioterapeut på Forsa Rehab.

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att du som har drabbats av sjukdom eller skada, ska återfå så mycket som möjligt av dina fysiska och kognitiva förmågor. Syftet med Forsa Rehab är att kommunen och Regionen genom samverkan ger gästerna rehabiliteringsinsatser för att öka möjligheten att återgå till eget boende med förbättrad livskvalitet och minskade samhällskostnader.

Forsagården där Forsa Rehab startade 2003.

Här startade Forsa Rehab upp sin verksamhet i Forsa på Forsagården 2003.

Avdelningen riktar sig till främst äldre personer som är i behov av rehabilitering på grund av fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar. De flesta kommer direkt från sjukhuset. Personerna ska vara bosatta i Hudiksvalls kommun och inte ha en uttalad demenssjukdom. På avdelningen arbetar arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, rehabassistenter/ undersköterskor.

Huset Fredens Kulle där Forsa Rehab bedriver sin verksamhet sedan 2013.

Från 2013 driver Forsa Rehab sin verksamhet i Hudiksvall, på i Fredens Kulle.

För att komma till Forsa Rehab skall en bedömning av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut på aktuell vårdnivå gjorts.

Rehabilitering