Särskild satsning på romsk inkludering

Romernas flagga

Hudiksvalls kommun har fått statsbidrag för att arbeta med romsk inkludering. Under två år kommer vi arbeta med att skapa en trygg plattform för kultur- och fritidsaktiviteter och informationsspridning om rättigheter.

- Stor vikt läggs vid att involvera invånare i arbetet och öka delaktigheten hos målgruppen romer. Vi vill också öka kunskapen om de nationella minoriteterna hos kommunens tjänstepersoner för att bygga förtroende och relationer med målgruppen, säger projektledare Klara Nygren.

Arbetet startade i september 2023 och målet är bland annat att skapa kontaktytor och aktiviteter där kommunen kan samverka med målgruppen. Förhoppningsvis kan det leda till ökad inkludering i samhället och bidra till att romer kan känna stolthet över sin identitet och en ökad gemenskap.

Den 15-16 september gick startskottet för satsningen. Då var Gävles romska internationella förening värdar för Café Världen där det hölls romsk långdans och Lelo Nika Jr med sin kvartett spelade musik med förankring i den romska traditionen. I samband med Café Världen anordnades ett läger för ungdomar med olika aktiviteter som fokuserade på den romska identiteten, romsk historia och förebilder. Dagarna ville inspirera unga till att våga drömma större oavsett etnicitet eller bakgrund.

Under de kommande åren arrangeras olika aktiviteter som lyfter romsk kultur, språk, hantverk och historia. Vi lägger löpande upp information om kommande aktiviteter här på hudiksvall.se. Har du förslag på aktiviteter får du gärna höra av dig!

- Alla som identifierar sig som romer och vill vara med och påverka arbetet med romsk inkludering i Hudiksvalls kommun får väldigt gärna kontakta mig, säger Klara Nygren.

klara.nygren@hudiksvall.se

072-214 29 57

Vill du veta mer om arbetet med romsk inkludering?

Romer i Hudiksvall