Kommunen tar hand om återvinningsstationerna 

Två barn går med sopor till återviningsstation.

Från nyår tar kommunerna i Sverige hand om insamlingen av förpackningar. Insamlingen förändras inte men nytt är att kommunerna sköter drift och tömning av containrarna på återvinningsstationerna för förpackningar.

- Vi har längtat efter en mer lokal förankring och jag tänker att både städning och skottning blir mer rationell när vi kan lägga in det i kommunens ordinarie turer, säger Astrid Svalfors, avfallsingenjör Hudiksvalls kommun. Målet är att mer förpackningar ska återvinnas, fortsätter hon.

Under 2025 kommer Hudiksvalls kommun att börja hämta förpackningar vid villor, lägenhetshus och fritidshus. Då minskar behovet av återvinningsstationer och då slipper vi nedskräpningen som följer med de containrarna.

I Hudiksvalls kommun fortsätter samma företag som tömt containrarna de senaste åren att göra det. Nytt är att tekniska förvaltningen kommer att skotta, sanda och städa under ordinarie turer. Både med egna bilar och på entreprenader.

Kommunen har slutit avtal med transportörer så att de kan fortsätta att hämta förpackningar som de gjort tidigare vid hyreshus, bostadsrättsföreningar och företag.

Driften av återvinningsstationer bekostas lika som tidigare av dig som invånare. Lika som förut betalar du några ören i butiken när du köper till exempel, en liter mjölk, för att någon ska ställa ut containrar och ta förpackningen till återvinning.

Är du trött på kollegor och kompisar som inte återvinner?

De kanske inte vet att det är lag på att alla ska sortera sina förpackningar till återvinning. Både hemma och på jobbet. Du ska återvinna alla förpackningar. Även alla plastförpackningar fast du och jag vet att bara en del av dem går att återvinna. Du behöver inte ha koll på det. Låt återvinningsbranschens teknik läsa av och fånga upp de som går att återvinna. Utvecklingen går fort framåt och allt mer plastförpackningar kan återvinnas. Att skicka plastförpackningar med soppåsen till förbränning är dessutom både dyrt och olagligt.

Bakgrund

Från 1 jan, 2024 övergår ansvaret för insamling av förpackningar till Sveriges kommuner. Tidigare har det varit producentansvar för förpackningar. Producenterna har skött insamlingen och återvinning via Förpackningsinsamlingen i Sverige AB. Producenterna har fortsatt ansvar för själva återvinningen av förpackningar.

Läs mer om återvinning av förpackningar:

Förpackningar