Avgift för Trygg hemgång: 3 beslut från kommunfullmäktige

Ledamöter sitter vid bord i en stor sal.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att social samvaro via värdighetsgarantierna ska upphöra. Dessutom beslutades om att införa avgift för Trygg hemgång.

Måndagen den 18 december höll Hudiksvalls kommunfullmäktige årets sista sammanträde. Innan mötet öppnades hölls en tyst minut för de personer som under året omkommit på arbetsplatsolyckor runt om i landet.

Här är några av besluten från dagens möte.

Nya taxor

Under kommunfullmäktige beslutades om nya taxor för några av kommunens verksamheter, till exempel:

Införande av avgift för Trygg hemgång

Trygg hemgång innebär att personer får hjälp och stöd i hemmet under den första tiden efter sjukhusvistelse. Det för att öka tryggheten och underlätta möjligheten att flytta hem även om personen har behov av omsorg. Trygg hemgång är idag kostnadsfritt. Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om att införa en avgift från och med 1 februari 2024 motsvarande 1/30 av maxtaxa per dygn.

Läs mer om Trygg hemgång:

Trygg hemgång

Ny taxa för förvaltning av provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att avgiften för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning framöver ska beräknas utifrån timtaxa och handläggningstid. Taxan ska baseras på två procent av prisbasbeloppet och justeras årligen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts och ska i vissa fall ansvara för en provisorisk dödsboförvaltning. Kommunen har då rätt till ersättning från dödsboet. Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd. Om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige ska gravsättningen ordnas av den kommun där dödsfallet inträffade.

Social samvaro i värdighetsgarantierna upphör

En person som beviljats hemtjänst minst två gånger per dag tilldelas också insatsen värdighetsgaranti. Värdighetsgarantierna innefattar en timmes social samvaro och kan fyllas med det innehåll som kunden önskar, till exempel utevistelse, en pratstund, fika eller spela ett spel. Under dagens sammanträde fattade kommunfullmäktige beslut om att social samvaro via värdighetsgarantierna ska upphöra. Personerna har möjlighet att besöka Öppna träffpunkterna för social samvaro. Personerna har också möjlighet att ansöka om insatsen social samvaro.

Kultur- och fritidsnämnden redovisade sin verksamhet

Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar bland annat med social hållbarhet, kulturutveckling, fritidsutveckling och föreningsliv. Inom förvaltningen ryms:

  • Badhus
  • Idrottshallar
  • Hudiksvalls teater
  • Bibliotek
  • Fritidsgårdar
  • Kulturskola
  • Resurscentrum för teknik och naturvetenskap, som innefattar bland annat Mulle Meck och KomTek.

Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar också för att anordna arrangemang som till exempel nationaldagsfirande, Urban Art och Café världen.

Interpellationer

Det togs också upp interpellationer, alltså frågor som riktar sig till kommunalråden, om bland annat parkeringsplatserna vid Bromangymnasiet och närodlade livsmedelsinköp.

Ta del av mötet i efterhand

Missade du livesändningen från sammanträdet? Här kan du ta del av sändningen i efterhand.

Sändning från kommunfullmäktige

Information om kommunfullmäktige och ledamöterna.

Kommunfullmäktige

Protokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet.

Kommunfullmäktiges protokoll