Kommunen deltar i ljusmanifestation mot rasism 27 december

Rådhusparken i Hudiksvall på vintern.

Hudiksvalls kommun kommer att delta i en ljusmanifestation mot rasism den 27 december, arrangerad av föreningen Hudik för alla. Manifestationen består av ett fackeltåg, där kommunen deltar under banderollen "Allas lika värde". Alla som vill kan delta.

– Vi hoppas att det här skickar signaler till den som riskerar att diskrimineras att här finns ett samhälle som vill verka för att skydda mänskliga rättigheter. Det är också ett sätt att visa att kommunen stödjer andra aktörers viktiga arbete för mänskliga rättigheter, säger Jenny Alvolin, strateg för social hållbarhet.

Tid och plats

  • Onsdag den 27 december klockan 17.00
  • Rådhusparken i Hudiksvall.

Del av arbetet för allas lika värde

Deltagandet är en del av arbetet med kommunens grundläggande värdering om allas lika värde, som innebär att vi aktivt arbetar för att skydda och främja mänskliga rättigheter. Kommunen kan inte ensam skapa ett samhällsklimat, så vi samverkar med aktörer i samhället som vill dra åt samma håll. Ljusmanifestationen är ett sätt att tillsammans markera att samhället står upp för mänskliga rättigheter.

Läs mer om kommunens grundläggande värdering:

Grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun