Dialogträffar i januari om framtidens äldreomsorg

Social och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att göra en omställning av äldreomsorgen för att möta framtidens utmaningar. Som en del i det arbetet bjuder vi in till ett antal dialogträffar.

I uppdraget ingår att bedöma hur behovet av vård- och omsorgsboendeplatser ser ut nu och framåt och hur lokalerna kan nyttjas på bästa sätt. Vi ska också titta på lösningar för korttidsvård, växelvård och specialplatser.

Det finns inga färdiga förslag - i de förslag som social- och omsorgsnämnden så småningom ska ta ställning till ska kvalité, arbetsmiljö och ekonomi vägas in, liksom synpunkter från invånare och medarbetare.

Läs mer om omställningsarbetet inom äldreomsorgen

Dialogträffar

På plats finns politiker och tjänstemän från social- och omsorgsförvaltningen. Välkommen!

Iggesund

  • Tid: 9 januari kl 18.00
  • Plats: Folkets Hus

Delsbo

  • Tid: 10 januari kl 18.00
  • Plats: Folkets Hus

Hudiksvall

  • Tid: 11 januari kl 18.00
  • Plats: Kulturhuset