Nya former för social samvaro i hemtjänsten

Personal och kund i äldreomsorgen tittar på foton

Kommunfullmäktige har fattat ett beslut om att ta bort sociala timmen inom värdighetsgarantin. Istället kan hemtjänstkunder ansöka om insatsen social samvaro.

Sociala timmen har genom värdighetsgarantin erbjudits en gång i veckan till kunder inom hemtjänsten som har två besök eller mer om dagen.

- Det har cirkulerat information om att hemtjänstkunder i och med beslutet inte längre kommer att få möjlighet till utevistelse eller annan social aktivitet inom hemtjänsten, viket inte stämmer. Det kommer fortfarande att vara möjligt att ansöka om insats i form av exempelvis social samvaro och det behovet bedöms av socialsekreterare i likhet med andra insatser inom hemtjänsten, säger Ann-Sofie Åhs Bodin som är förvaltningschef inom social- och omsorgsförvaltningen.

När social samvaro beviljas via bistånd från socialsekreterare finns inga krav på hur många andra insatser eller besök kunden behöver vara beviljad.