Öppet tre dagar i veckan på statligt servicekontor

Hudiksvall med Lillfjärden i förgrunden.

Under hösten kom informationen att flera statliga myndigheter minskade sina öppettider i Hudiksvall. Nu ökar Statens servicecenter till tre dagar öppet i veckan.

På Statens servicecenters kontor i Hudiksvall kan du få hjälp med ärenden hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. I början av november drog servicekontoret ner på öppethållandet från fem till två dagar i veckan.

Skrivelse till regeringen

Hudiksvalls kommun reagerade och skickade en skrivelse till ansvarig minister och myndighet. Nu ökar servicekontoret öppettiderna.

– Tre dagar öppet är åtminstone bättre än två. Vi kommer att fortsätta bevaka frågan om statlig närvaro i Hudiksvalls kommun. Dessa kontor behöver utvecklas för att ge invånarna bättre service och fler tjänster. Det är också viktigt att få fler statliga jobb till landsortskommuner, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

Bakgrunden till förändringen är att Statens servicecenter ser över sina kostnader i ett ansträngt ekonomiskt läge.