11 sägs upp inom lärandeförvaltningen

Elever med pärmar sitter vid skolbänkar.

Som arbetsgivare vill Hudiksvalls kommun så långt som möjligt lösa övertaligheten med annan sysselsättning eller bidra med insatser som kan hjälpa personerna vidare till annat arbete eller studier.

Det pågår ett omställningsarbete inom lärandeförvaltningen med syfte att göra anpassningar i budget. Hudiksvalls kommun är inte ensam om detta – 2024 blir ett tufft år för landets kommuner och regioner. Den höga inflationen, en minskning av barn och elever samt fler äldre som behöver vård och omsorg är faktorer som påverkar kommunens ekonomi.

– Omställningsarbetet inom lärandeförvaltningen innebär bland annat att vi har haft förhandlingar om arbetsbrist. Nu har vi landat i att det är 11 elevassistenter och lärarassistenter som sägs upp på grund av arbetsbrist. Inga utbildade och legitimerade lärare sägs upp, säger förvaltningschef Annika Gabrielsson.

Information och insatser

De medarbetare som omfattas av arbetsbristen har fått information av sin chef. Medarbetarna har bjudits in till en informationsträff med personal från personalenhet och rekrytering och bemanningsenhet, studie- och yrkesvägledare från CUL och rådgivare från Omställningsfonden.

– Som arbetsgivare vill Hudiksvalls kommun så långt som möjligt lösa övertaligheten med annan sysselsättning inom kommunen eller bidra med insatser som kan hjälpa personerna vidare till annat arbete eller studier. Medarbetare har fått välja om de vill omplaceras till rekryteringsenheten eller få en överenskommelse om att bli arbetsbefriade under fyra månader för att kunna söka annan sysselsättning eller studera, säger Annika Gabrielsson.

Tidigare nyhet om bakgrunden:Anpassning av bemanningen inom lärandeförvaltningen