Ansökan om förnyad vattendom för trygg och säker vattenförsörjning

Hudiksvalls tätort, Ingsta, Malsta, Iggesund, Njutånger och Enånger får sitt vatten från tre vattentäkter. Nu ansöker Hudiksvalls kommun om en ändring i vattendomen för att det ska bli möjligt att ta ut mer vatten i två av vattentäkterna.

Vattendomen anger hur mycket vatten kommunen har tillstånd att hämta från en vattentäkt och det är mark- och miljödomstolen som beslutar om det.

- Vi vill säkra vattenförsörjningen om vi skulle bli fler invånare eller om det skulle hända någonting, då vill vi ha en trygg försörjning, säger Anna-Karin Ragnarsson, förvaltningschef på tekniska förvaltningen.

Hur påverkar ökat vattenuttag?

De ökade uttagen bedöms varken leda till någon betydande miljöpåverkan eller negativ påverkan på övriga verksamheter.

- Vi har jobbat under många år med den här planeringen och vi har ett gediget material som har lett fram till det här, säger Anna-Karin.

Bedömningen är att ett ökat vattenuttag har marginell påverkan på vattennivåerna vid normal drift. Även när det gäller vattennivåer och vattenflöden i Hallstaån bedöms påverkan bli mycket liten.

- Vid maxuttaget i den nya tilltänkta vattendomar så kommer det bli en påverkan på ungefär 30 centimeter på grundvattenytan i närområdet. Det är mindre variation än under ett normalt år, säger Lars Holmberg, VA-chef.

Äger du en fastighet inom det berörda området?

Du som äger en fastighet inom det berörda området kommer under de närmsta dagarna få ett utskick per post med information om hur du kan lämna in dina synpunkter.

Vill du veta mer om den förnyade vattendomsansökan?

Här kan du läsa mer om den planerade vattendomsansökan och ta del av underlaget till bedömningarna.

Vattendomsansökan om ändrade uttag i kommunens vattentäkter i Hallstaåsen