Så kan din arbetsplats bli en Trossenpartner och samarbeta med skolorna

Bruna sjöbodar vid vatten.

Trossen bygger relationer mellan skola och arbetsliv. Arbetsplatser och högstadieelever lär känna varandra genom studiebesök.

I Trossensamarbetet får unga möjlighet till kunskap och erfarenhet inför fortsatta studier och yrkesliv. För arbetsplatserna är det ett sätt att möta framtidens medarbetare.

– Vi måste visa ungdomarna att det är roligt att komma ut i arbetslivet så att de blir peppade, säger Beatrice Sahlin på Hälsinge Smådjursklinik.

Hon tycker att samarbetet med Trossen har gett en förankring till skolorna.

– Ungdomarna är fantastiska och det är jätteviktigt att få höra hur de tänker om framtiden. Vi får också berätta om vårt företag och vad man har för rättigheter och skyldigheter när man kommer som medarbetare.

Enkelt upplägg

Klassen och arbetsplatsen träffas två gånger per år under högstadietiden. Alla arbetsplatser är välkomna till Trossen: privata företag, egenföretagare och arbetsplatser inom offentlig sektor.

– Man blir tilldelad två kontaktpersoner, mentorerna för klassen, som man har kontakt med under alla tre år. Trossengruppen har stödmaterial och det går att bolla upplägget med mentorerna, säger Andreas B Hallberg på företaget KonfigDesign.

Just nu är nära 40 arbetsplatser i Hudiksvalls kommun en Trossenpartner.

– Vi vill bli ännu fler och nu behövs nya arbetsplatser till klasserna som börjar högstadiet efter sommaren, säger Agnes Fockström-Haubitz, HR-konsult på Hudiksvalls kommun och sammankallande för Trossens styrgrupp.

Elever och arbetsgivare i film

Är Trossen något för din arbetsplats? Ta del av filmen där arbetsgivare och elever berättar om samarbetet.
www.hudiksvall.se/trossen

Vill ni bli Trossenpartner till en högstadieklass?

Gör en intresseanmälan till trossen@hudiksvall.se Vi behöver dessa uppgifter:

  • Namn på organisation/arbetsplats
  • Postadress och besöksadress
  • Kontaktperson/handledare samt kontaktuppgifter
  • Kort beskrivning av verksamheten