Förslag om avveckling av Nova Forte

Två personer i en soffa

Social - och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden att besluta att Nova Forte ska avvecklas. Nova Forte är ett hem för vård och boende för personer med missbruk, HVB. Anledningen är den låga beläggningsgraden.

– Den nya socialtjänstlagen är också tydlig med att vi behöver styra om mot förebyggande och tidiga insatser. Fler söker och beviljas öppenvård, bland annat utifrån att vi idag använder nya bedömningsmetoder för att öka personens delaktighet, säger Jonas Stens som är verksamhetschef för tillfälligt stöd inom social- och omsorgsförvaltningen.

Nova Forte är en dyr vårdform i och med den låga beläggningsgraden; ca 6 900 kronor/dygn, jämfört med externa placeringar för samma målgrupp har ett normalpris om ca 2 500 kronor/dygn.

– Social- och omsorgsförvaltningen kommer fortfarande att besluta om placering på HVB för dem som behöver det men vi ser också att för många är öppenvård, till exempel via Beroendecentrum och Öppenvårdsteamet en lösning som ger goda resultat över tid, säger Jonas Stens.

Social- och omsorgsnämnden kommer att ta ställning till förslaget i februari.