Kvinnojourer ger Hudiksvalls kommun högt betyg

Flera händer över varandra.

Hudiksvall hamnar på nionde plats i landet när det gäller arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Nu klättrar kommunen uppåt i Kvinnofridsbarometern för 2023.

– Det känns fint att arbetet med förbättringar får uppmärksamhet. Under 2023 satsade vi till exempel på en utbildning för kommunens chefer om våld i nära relation och tog fram material för arbetsgrupper inom kommunen. Vi vill att utsatta och andra ska veta att det finns stöd och att anhöriga och omgivning ska våga fråga och agera, säger Maria Lövgren, verksamhetsansvarig på Centrum mot våld i nära relation på Hudiksvalls kommun.

Svar från kommunerna

Undersökningen sammanställs av Unizon, ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer. 168 av 290 tillfrågade kommuner har svarat på frågor om bland annat stöd till kvinno- och ungdomsjour, rutiner, hur arbetet organiseras och medarbetares kompetens på området.

– Det är prioriterat för oss att motverka alla typer av brott i nära relation. Det har vi uttalat i bland annat ett medborgarlöfte tillsammans med polisen och i en nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor. Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem där vi är många som behöver fortsätta agera tillsammans, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande.

Mer om undersökningen

Sammanställningen av Kvinnofridsbarometern 2023 finns på Unizons webbplats.Kvinnofridsbarometern 2023 (unizonjourer.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.