Årsomräkning av avgifter för hemtjänst och vård- och omsorgsboende

Hemtjänstpersonal dammsuger i vardagsrum.

Just nu genomför vi årsomräkningen av avgifter för hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Det gör vi varje år för att anpassa avgifter när taxor och inkomster förändras. Du som har hemtjänst eller bor på vård-och omsorgsboende har fått ett brev hemskickat med avgiftsbeslut och information om nya taxor för 2024.

Så lämnar du in dina inkomstuppgifter

Du kan lämna dina inkomstuppgifter via blankett eller e-tjänst. Blanketten ”Förfrågan om inkomstuppgifter” finns bifogad i det brev du har fått hem. I vår e-tjänst ”Inkomstförfrågan äldreomsorg” loggar du in med bank-ID för att lämna uppgifterna.

Om du vill kan du ta hjälp av en anhörig, vare sig du använder blanketten eller e-tjänsten. Det krävs ingen fullmakt för att lämna inkomstuppgifter. Om du inte själv kan skriva under räcker det med signatur från den som hjälpt dig att fylla i.

Vi skickar avgiftsbeslutet som grundar sig på inkomstuppgifterna hem till dig det berör. Avgiftshandläggarna gör ibland stickkontroller till Skatteverket för att kontrollera att uppgifterna stämmer.

Dessa uppgifter behöver du lämna

Vi ser när förändringar sker i din allmänna pension. Däremot kan vi inte se om du har tjänstepension, privatpension eller andra inkomster utöver den allmänna pensionen. Du behöver därför skicka in uppgifter för att vi ska kunna se exempelvis

  • förändringar i din privata pension eller tjänstepension
  • avkastning på besparingar, aktier och fonder
  • vinst om du har sålt din bostad.

Om du inte vet vilken bruttosumman är, skriv nettobeloppet och lägg till en kommentar att summan är angiven i netto. Då kan avgiftshandläggaren räkna ut och lägga dit skatt på beloppet i efterhand.

Om inget har förändrats behöver du ändå lämna in inkomstuppgifter för att bekräfta det. Om du inte har andra inkomster än den allmänna pensionen bekräftar du det genom att kryssa i den rutan och skicka in inkomstförfrågan. Du får då avgiften beräknad utifrån inkomst även för detta år.

Du som har hemtjänst behöver också ange din boendekostnad.

Viktigt för att du ska få rätt avgift

Vi beräknar omvårdnads- och serviceavgiften utifrån din inkomst. För att du inte ska få för låg avgift vid högre inkomst eller för hög avgift vid lägre inkomst behöver du skicka uppdaterade belopp till oss. Det kan handla om att du fått högre inkomst eller gjort vinst men även om att du tidigare haft exempelvis en tidsbegränsad tjänstepension som nu löpt ut.

Fram till dess att vi får in nya inkomstuppgifter betalar du maxtaxa för omvårdnad och service. År 2024 är maxtaxan 2 574 kronor. Vi kommer att skicka ut en ny förfrågan om inkomstuppgifter nästa år men du kan välja att lämna in dina inkomstuppgifter när som helst under året och få din avgift beräknad därefter.

Om du inte vill ha inkomstförfrågningar

Om du inte vill ha inkomstförfrågningar hemskickade kan du välja att acceptera maxtaxa. Det kan du göra på blanketten du fått eller i e-tjänsten. Det innebär att vi slutar skicka förfrågningar om inkomstuppgifter och att du själv bär ansvaret att lämna in inkomstuppgifter om behov uppstår.

Du behöver även vara medveten om att avgifter ändras årligen. Om du har accepterat maxtaxan har du ett personligt ansvar att hålla dig uppdaterad om avgiften.