Frågor om inloggningsnycklar

Personer som jobbar vid datorer

Vi får en del frågor kring lösningen med inloggningsnycklar. Bakgrunden är det försämrade säkerhetsläget och att många organisationer utsätts för utpressningsattacker och stöld av data.

Hudiksvalls kommun behöver på olika sätt öka säkerheten och skydda vår information. Arbetet med tekniska lösningar, bland annat när det gäller inloggning, har pågått under flera år.

2022 köpte kommunen in så kallade inloggningsnycklar, vilket gör det möjligt med tvåfaktorsautentisering som gör det betydligt svårare för någon obehörig att logga in i system och datorer. Det är också numera nödvändigt för att uppfylla säkerhetskrav i samband med nationella prov i skolan.

- Det pågår införandeprojekt och vissa enheter är redan igång, säger biträdande kommundirektör Ulrika Wenn.

En del frågor handlar om själva inköpet.

- När inloggningsnycklarna köptes betraktade man det som en utökning av befintlig säkerhetslösning. Det kan vara så att kommunen har brustit i rutinerna när det gäller dokumentation av inköpet och det ska vi naturligtvis titta närmare på, säger Ulrika Wenn.