Beslut om avveckling av Nova Forte

Två personer i en soffa

Den 22 februari sammanträdde Social- och omsorgsnämnden och där fattades beslut om avveckling av Nova Forte - kommunens HVB, hem för vård och boende för personer med missbruk.

Nu ska en aktivitetsplan för det fortsatta arbetet upprättas och det finns ännu ingen fastställd tidplan för när beslutet kommer att verkställas. Information till berörda kommer att ske löpande.