Parkeringsavgiften höjs i Hudiksvall: 3 ärenden från kommunfullmäktige

Ledamöter sitter vid bord i en stor sal.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att höja parkeringsavgiften till 15 kronor. Dessutom diskuterades kvalitet samt arbetet utifrån barnkonventionen.

Måndagen den 26 februari höll Hudiksvalls kommunfullmäktige sitt sammanträde. Här är några av ärendena som togs upp under mötet. Mötet inleddes med en tyst minut för krigets offer i Ukraina med anledning av tvåårsdagen av kriget.

Parkeringsavgiften höjs i Hudiksvall

Avgiften för att parkera på kommunens avgiftsbelagda parkeringar höjs från 10 till 15 kronor. Sedan parkeringsavgiften infördes 2017 har beläggningen på parkeringarna Salutorget, Garvaren, Museet och Milstolpen i Hudiksvall ökat.

Avgiften höjs för att bidra till att öka omsättningen på parkeringsplatserna. Kostnaderna för parkeringarna beräknas fortsatt att vara högre än intäkterna.

Arbetet utifrån barnkonventionen

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hudiksvalls kommun granskat kommunens arbete med barnkonventionen. Utifrån genomförd granskning rekommenderar revisorerna bland annat:

  • att barnkonventionen förtydligas i kommunens centrala styrdokument för att i större utsträckning säkerställa att ett barnrättsperspektiv genomsyrar kommunens arbete.
  • att kommunstyrelsen systematiskt följer upp och utvärderar arbetet med barnkonventionen och hur väl barnkonventionen efterföljs i kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktige godkände yttrandet över granskningsrapporten.

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

Kommunens kvalitetstrateg Annika Lindfors informerade om KKiK - ett nationellt projekt som omfattar cirka 180 kommuner som tar fram nyckeltal och jämför resultat för att lära och utveckla verksamheten. KKiK är ett viktigt underlag för den politiska ledningens och kan bidra till en demokratisk dialog med medborgarna.

I den senaste mätningen sticker bland annat vissa nyckeltal gällande behörighet i grundskolan ut positivt liksom nöjdhet hos hemtjänstkunder. Även när det gäller hur nöjda företagare är med den kommunala servicen får Hudiksvall höga betyg.

Frågor, interpellationer och motioner

Det togs också upp interpellationer, alltså frågor som riktar sig till ansvarig politiker. Ett antal motioner behandlades under mötet.

Ta del av mötet i efterhand

Missade du livesändningen från sammanträdet? Här kan du ta del av sändningen i efterhand.

Sändning från kommunfullmäktige

Information om kommunfullmäktige och ledamöterna.

KommunfullmäktigeProtokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet.

Kommunfullmäktiges protokoll