Bromangymnasiet fick ta emot hot

Bromangymnasiet

Under torsdagen mottog Bromangymnasiet ett obestämt hot via telefon gällande fredagen.

- Händelsen är polisanmäld och ärendet utreds vidare. Polisen har gjort bedömningen att det inte föranleder någon åtgärd från vår sida och därför är det skola som vanligt under fredagen. Skolans personal kommer att vara extra uppmärksamma och fånga upp elever som är oroliga, säger gymnasiechef Urban Wickman.