Undersökning som ger våra äldre en röst

kund och personal i äldeomsorgen

Under senare delen av mars skickas undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" ut av Socialstyrelsen. Resultatet är ett viktigt underlag för uppföljning och utveckling av äldreomsorgen.

Syftet med undersökningen är att ge äldre i våra verksamheter möjlighet att uttrycka sina åsikter och att få ett viktigt underlag för att utveckla våra verksamheter. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Därför får cirka 220 000 äldre personer en enkät per post till folkbokföringsadressen med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickas till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett vård- och omsorgsboende.

Vad leder resultatet till?

Genom öppna jämförelser jämför vi kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Läs resultat från föregående års undersökning