Färre boendeplatser när äldreomsorgen ställer om

Efter att social- och omsorgsförvaltningen i förra veckan presenterade ett förslag om vilka vård- och omsorgsboenden som kan komma att läggas ner tar nu den politiska processen vid.

- Vi har under vintern jobbat med att ta fram ett förslag på hur vi kan minska antalet boendeplatser totalt, som vi nu lämnat vidare till social- och omsorgsnämnden, säger äldreomsorgschef Elin Ljung.

Förvaltningen föreslår att Rosenborgs och Ingstas vård- och omsorgsboenden avvecklas i samband med att Skyttegillet öppnar. Även vård- och omsorgsverksamheten på Lyckbacken kan komma att avvecklas år 2027 om Hudiksvall fortfarande avviker i antalet boendeplatser jämfört med andra kommuner.

- Vi har bland annat tittat på hur ändamålsenliga lokalerna är för den vård vi bedriver idag men också bland annat på befolkningsprognoser för olika områden och hur många platser vi har idag. Under januari genomförde vi medborgardialoger om framtidens äldreomsorg där vi fick med oss många bra synpunkter och tankar, säger Elin Ljung.

Beslutet om Skyttegillet fattades i samband med att Tunbackas lokaler dömdes ut av Arbetsmiljöverket, bland annat för att badrummen är så små så att det är svårt att få till en god arbetsmiljö. Genom Skyttegillet får vi kommunen möjlighet att ersätta Tunbacka samt Helenedal som stängdes under 2022, med ett modernt demensanpassat vård- och omsorgsboende.

- Under senare år, bland annat i och med pandemin, har vi haft en del tomma lägenheter vilket gjort att vi kunnat stänga Helenedal och delar av Tunbacka i förtid. Trots det har vi idag 25 tomma lägenheter och bara fyra personer i kö. Vi har inte utrymme för att ha tomma lägenheter, därför behöver vi fortsätta arbetet med att minska antalet boendeplatser. Vi måste också ställa om mot mer förebyggande insatser i äldreomsorgen, säger Elin Ljung.