Social- och omsorgsnämnden föreslår avveckling av Rosenborg och Ingsta

Personal och brukare i äldreomsorgen

Social- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avveckla Rosenborg och Ingsta som särskilda boenden för att möjliggöra andra boendeformer för äldre eller andra verksamheter. Däremot ingår inte längre Lyckbacken i förslaget. Man föreslår också att kommunstyrelsen i samverkan med social- och omsorgsnämnden och Glada Hudik-hem tittar på hur lokalerna istället skulle kunna inrymma exempelvis senior- eller trygghetsboenden.

- Hudiksvalls kommun har fler boendeplatser jämfört med liknande kommuner. Vi behöver göra en omställning så att vi klarar att erbjuda välfärdstjänster även i framtiden genom att tänka nytt och bland annat skapa fler boendealternativ och jobba mer förebyggande, säger social- och omsorgsnämndens ordförande Henrik Berglund Persson.

Om kommunfullmäktige går på social- och omsorgsnämndens linje och beslutar om avveckling av Rosenborg och Ingsta föreslår nämnden att kommunstyrelsen skyndsamt utreder om lokalerna kan användas för exempelvis senior- eller trygghetsboenden.

- Tillsammans med Glada Hudik-hem eller något extern aktör hoppas jag att vi kan komma fram till riktigt bra lösningar med andra viktiga verksamheter på respektive ort, säger social- och omsorgsnämndens vice ordförande Jonas Holm.

Frågan om avveckling av Rosenborg och Ingsta går nu alltså vidare till kommunfullmäktige.

- Det här är strategiska frågor som har så stor påverkan på respektive bygd. Därför behöver vi ha ett bredare perspektiv innan vi går till beslut, säger Henrik Berglund Persson.

För att få en långsiktigt hållbar äldreomsorg krävs ett omställningsarbete.

- Det handlar om att höja kvaliteten för dem som behöver vård och omsorg, förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och klara ekonomin och bemanningen. Nu behöver vi planera så att det här blir så bra som möjligt för boende, medarbetare och anhöriga, säger Ann-Sofie Åhs Bodin som är förvaltningschef för social- och omsorgsförvaltningen.

Social- och omsorgsnämnden beslutade också att man ska sträva efter att korttidsplatser och växelvårdsplatser samlas i centrala Hudiksvall. Det innebär att lägenheter frigörs runt om i kommunen till äldre som behöver plats på vård- och omsorgboende. Förvaltningen föreslog tidigare att avveckling av Lyckbacken om kommunen fortsatt år 2026 strukturellt avviker i antal boendeplatser i förhållande till andel äldre. Nu har man ändrat inriktning så att förändringen i första hand genomförs i centrala Hudiksvall.