Förslag på avveckling av Rosenborg och Ingsta - vad händer nu?

Efter att Social- och omsorgsnämnden i fredags föreslog att kommunfullmäktige ska besluta om att avveckla Rosenborg och Ingsta som vård- och omsorgsboenden fortsätter nu den politiska diskussionen.

– Vi föreslår fullmäktige att avveckla Rosenborg och Ingsta som vård- och omsorgsboende och skapa möjlighet för andra boendeformer eller verksamheter, säger social- och omsorgsnämndens ordförande Henrik Berglund Persson. Förslaget utgår bland annat från inriktningsbeslutet som nämnden fattade 2022 för äldreomsorgen, men också från strukturplaner, boendeutredningar och liknande.

Nästa steg är nu att ta fram en plan för vad som ska hända framåt.

– Om Rosenborg avvecklas som vård- och omsorgsboende är förhoppningen att det kan bli någonting annat där för målgruppen äldre, säger Henrik Berglund Persson.

Planen är att frågan om avveckling av Rosenborg och Ingsta ska tas upp på kommunfullmäktige i maj.

– Det innebär att de politiska diskussionerna och den politiska behandlingen av ärendet får möjlighet att fortgå ytterligare en tid för att vi ska kunna landa i ett bra beslut och ha en bra plan för vad som händer sen, säger Henrik Berglund Persson.