Nytt beslut om Fritidsbankens framtid

Personer i fotbollskläder springer på gräs.

Nu förlängs avtalet om Fritidsbanken mellan kommunen och idrottsföreningen Strands IF. Planen är sedan att verksamheten framöver går tillbaka till kommunen, som driver den vidare.

Via Fritidsbanken kan du låna sport- och friluftsutrustning gratis. Den drivs i dag av idrottsföreningen Strands IF i Hudiksvall, genom ett avtal med kommunen.

– Fritidsbanken är en jättefin verksamhet som har vuxit rejält under Strands skötsel, säger Anna Lindqvist, chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Hudiksvalls kommun. Det är viktigt att den drivs vidare och utvecklas.

I samband med att avtalet med Strands IF förlängs har kultur- och fritidsnämnden beslutat att verksamheten, som en gång i tiden hette Sportbiblioteket, kommer att återgå till kommunens regi senast i juli 2027.

Satsningar inom kommunen

Tanken är att Fritidsbanken framöver ska kunna utvecklas genom att kopplas ihop med satsningar och evenemang inom kommunens andra verksamheter.

– För invånaren blir det ingen skillnad nu till en början, säger Olof Forsvik, verksamhetsansvarig Fritidsbanken Hudiksvall från Strands IF. Det som är positivt är att det finns tid för oss att tillsammans med kommunen se över framtiden för verksamheten, och där har vi mycket erfarenhet att bidra med. Vi hade gärna fortsatt driva Fritidsbanken även på längre sikt, men då hade det behövts en större budget för utvecklingsarbetet.

Bidrar till hållbar livsmiljö

I utredningen inför beslutet har kommunen haft kontakt med organisationen Fritidsbanken i Sverige. Det vanligaste är att Fritidsbanken drivs i kommunal regi.

– Vi är måna om att Fritidsbanken ska finnas kvar och nu finns goda förutsättningar för en smidig övergång som får ta tid. Strands IF har gjort ett bra jobb med att driva verksamheten med deras förutsättningar, och vi har haft en nära dialog med dem under utredningsprocessen. Genom att kommunen tar över driften framöver så kan vi säkerställa långsiktig finansiering och utveckling av Fritidsbanken, vilket är avgörande för att fortsätta främja en hållbar livsmiljö och underlätta för invånarna att idrotta och njuta av naturen, säger Emelie Gustafsson, vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.