Nyheter

  • nyhetsbild
    Skolstart 21 augusti
    Måndag 21 augusti börjar höstterminen på Bromangymnasiet. Gymnasiesärskolans nationella program samlas klockan 09:00 i klassrummen på plan 2. N...
  • Studenten 2017
    Fler bilder hittar du på Bromangymnasiets facebooksida.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig

Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden