Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Årets avgångsstudenter blir VIP på Arbetsförmedlingen

Nu när 2016 års studenter snart lämnar gymnasiet är det många som ska skrivas in på Arbetsförmedlingen på kort tid. Idag uppmanas de unga, med e-leg, att själva skrivas in sig på Arbetsförmedlingens webb och där få en bokad tid där man i lugn och ro får sitta med handläggare och gå igenom sin situation. För de ungdomar som inte har den möjligheten så arrangerar Arbetsförmedlingen Student VIP där en timme per dag vigs exklusivt för studenterna mellan 13-17 juni.

– Vi vill att de ska känna att det finns ett särskilt stöd för våra studenter och att man får ett positivt första möte med oss på förmedlingen, säger Mia Sparrow från Arbetsförmedlingen Hudiksvall. Handläggare kommer finnas på plats och hjälpa studenterna att skriva in sig, ge information och tips hur man kan gå vidare i arbetslivet eller till vidare studier.

Hudiksvalls kommun och Arbetsförmedlingen Hudiksvall har bestämt sig, ungdomsarbetslösheten ska halveras till år 2020. Före jul tecknades en lokal överenskommelse som omfattar en rad gemensamma insatser för att motverka ungdomsarbetslösheten i Hudiksvalls kommun. I kommunen finns idag en stark kultur att inte söka sig vidare till högre studier efter gymnasiet. Samarbetsöverenskommelsen belyser vikten av ett ungdomsperspektiv för att lyckas bryta dessa mönster.

– Vi måste tillsammans arbeta för att ge ungdomarna kunskaper om arbetsmarknaden och på så sätt ge dem kunskap att kunna fatta rätt beslut om sin framtid, säger Mia Sparrow. Vi måste hjälpa dem att bryta traditioner och kulturer för att de ska utbilda sig vidare och på så sätt öka kunskapsnivåerna.

Student VIP

13-17 juni kl. 9-10, Arbetsförmedlingen Hudiksvall, plan 3 Guldsmeden. Kom ihåg att ta med ID och slutbetyg/examenbevis så hjälper våra handläggare dig!