Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Yrkesutbildning kombineras med Sfi

Nu erbjuder Cul yrkesutbildning i kombination med svenskundervisning. Den som har läst kurs C på Sfi kan alltså från hösten kombinera grundläggande yrkesutbildningar med Sfi. Yrkesutbildningarna som erbjuds är bygg och anläggning, vård och omsorg samt restaurang och livsmedel. Utbildningarna pågår under ett år.