Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Arkitektur

Eleverna på teknikprogrammet har haft besök av stadsarkitekt Christina Englund och fick en lektion i kursen Arkitektur-rum. Temat för dagen var Ostkustbanan och dragning av dubbelspår enligt de två huvudförslag som lagts fram.

Text och bild: Marita Berggren