Företagsbesök

Läraren Ben Bryant och 6 elever från South Devon College gästade under torsdagen Huddig AB tillsammans med två elever från HIT15. Besökarna fick en späckad och intressant föreläsning om företaget samt en rundvandring i företagets lokaler vilket var mycket uppskattat.

Text och bild: Marita Berggren