Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Världsfredsdagen uppmärksammas på Bromangymnasiet

Idag 21 september, uppmärksammar Engelska 7 Peace One Day, Världsfredsdagen, en internationell fredsdag sanktionerad av FN. I stora entrén och i cafeterian kan du få mer information och aktivt medverka till att sprida medvetenheten om denna dag.

På Instagram pågår även en tävling under dagen som innebär att du ska utföra en fredshandling och publicera den med hashtag #PEACEONEDAYBROMAN