Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

MEDIA JAM - för dig i årskurs 8 och 9

Under tre dagar bjuder Estetik- och Mediaprogrammet in dig som går i årskurs 8 och 9 till en tredagarsworkshop. Workshopen kommer att drivas av Adrian Larsson och Leia Hjalmarsson, som har flera års arbetserfarenhet inom digital konst och kommunikation.

Hur kommer dagarna att se ut?
Adrian och Laila berättar vad digital produktion innebär. Därefter uppvärmning inför workshopen i form av gruppövningar.
Sedan blir det indelning inom olika ansvarsområden som exempelvis; ljudinspelning, bild/videoproduktion, producent/projektledare, eller liknande.

Anmäl dig till Anders Malm senast 26/10:
anders.m@utb.hudiksvall.se

Vi jobbar tillsammans mot en gemensam slutprodukt, men du som elev styr skeppet. Vi hörs!