Cafeteria på bygg

Nu har Individuella programmet öppnat cafeteria på bygg till både elever och lärares glädje.