Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Plug In 2.0 - för att motverka avhopp

InnehållMålet är att vägleda, coacha samt öka kunskaperna på Bromangymnasiet om hemmasittare och elever (16-18 år) med hög frånvaro liksom att utveckla metoder för handledning, motivationshöjande aktiviteter, samtal och förebyggande arbete.

Syftet är att minska andelen studieavbrott och öka antalet elever som går ut gymnasiet med gymnasieexamen, samt öka andelen IM-elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.