Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Föreläsning

Demensförbundet bjöd in Bromangymnasiets Vård- och omsorgselever till en föreläsning om demenssjukdom.
Hans-Inge Lindeskov, sjuksköterska, berättade om vad en demenssjukdom är och hur viktigt det är med anhörigstöd, forskning och vårdyrket.
Pär Rahmström, ordförande i demensförbundet delade med sig av sina egna erfarenheter, en mor med diagnosen Alzheimers samt informerade om lagar och förbundets riktlinjer.