Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

250 000 kronor till hälsoprojekt på Bromangymnasiet

Bromangymnasiets introduktionsprogram får ett statsbidrag på 250 000 kronor. Syftet med bidraget är att stödja arbetet med hälsofrämjande skolutveckling för att höja resultaten. Under vårterminen startade introduktionsprogrammet upp ett hälsoprojekt med målet att eleverna ska röra sig mer, äta bättre och sova tillräckligt för att orka med skolan och må bättre.

– Genom att fokusera på hälsa och livsstil vill vi öka närvaron och höja trivseln och resultaten på introduktionsprogrammet, säger Jonas Gustafsson, rektor för introduktionsprogrammet på Bromangymnasiet.

Bidraget från Skolverket möjliggör att satsningen på hälsoprojektet kommer att kunna genomföras fullt ut.

– Vi kommer bjuda in föreläsare och ta hjälp av en forskare från Gävle Högskola som kan vara ett bollplank för effektiva insatser. Ett av våra mål är att delta i Blodomloppet med alla elever under våren och förbereda oss för detta på olika sätt, säger Veronica Ten Berg, lärare på Bromangymnasiet.

Arbetslaget har tillsammans med en förstelärare planerat aktiviteter som fokuserar på hälsa och livsstil inom alla ämnen. Under hösten har olika föreningar varit på besök och eleverna har fått prova på exempelvis dans, bowling och tyngdlyftning.

– Vi har även en aktivitet varje onsdag då vi har idrottshallen bokad. Det kan vara fotboll, pingis, volleyboll eller något annat som eleverna vill prova på, säger Veronica Ten Berg, lärare på Bromangymnasiet.

Introduktionsprogrammet är ett mångkulturellt program med många elever som inte har svenska som modersmål. Förhoppningen är att aktiviteterna även kan stärka språkutvecklingen och underlätta för eleverna att komma ut i föreningslivet.