Alla hjärtanstema hela veckan på biblioteket

Gymnasiesskolans individuella program har dekorerat.